Магазин

04. 03. 2014. Једна тужба – корист за много потрошача

Због новог софтвера, који је железница почела да користи, возови у Италији почели су да касне прошле зиме. Путници који су из околине возом стизали на посао у Милано имали су проблема и како су кашњења учестала били су приморани да цео месец путују колима до канцеларија због чега су значајно повећани и њихови месечни издаци.

Због кршења права ових путника највећа италијанска организација за заштиту потрошача Алтроконзумо покренула је колективну тужбу којој је приступило 15 хиљада оштећених грађана који још чекају пресуду и надокнаду због повреде њихових права. Ово је само један од примера којим је Марко Пијерани, председник Алтроконзума илустровао значај и моћ који овај вид заштите потрошача има уколико је предвиђен законом. Говорећи о правима потрошача који се могу остварити кроз колективне тужбе на семинару који је организовао европски пројекат “Јачање заштите потрошача у Србији“.

Пијерани је нагласио да је је јако битно да Србија има законски предвиђену могућност, односно законски инструмент који ће омогућити потрошачима да на колективни начин добију решење случајева или проблема,  који наносе штету многим потрошачима заједно.

Када морате да одете на суд индивидуално за ваш самостални случај, то може пуно да ваш кошта и некада буџет  који вам је био потребан износи  више него што на крају буде висина наплаћене штете. Са друге стране сам случај може да се одужи на јако дуг временски период, чак и на више година. Колективне тужбе су инструмент који омогућава  једном тужбом заступање више случајева и на крају корист и решење за много особа погођених истим проблемом, каже Пијерани и додаје да је осим за потрошаче, ово добар инструмент “инструмент” за судство јер значи да судије неће морати да раде на 1.000 засебних  случајева, већ само на једном.

На питање шта све могу да буду узроци због којих се покреће колективна тужба, наш саговорник одговара да то може бити кршење уговора, непоштовано пословање, неправична уговорна одредба.


Када је реч о стању у Србији, Нацрт новог закона о заштити потрошача предвиђа иновативна решења за заштиту колективних интереса потрошача. У европском праву заштити колективних интереса потрошача даје се посебан значај као један од ефикасних начина да се обезбеди висок ниво заштите потрошача. Државама чланицама Европске уније постављени су само основни принципи на основу којих они треба да развију систем за заштиту колективних интереса потрошача који највише одговара њиховом правном систему, потребама и карактеристикама друштва и тржишта, тако да свака од 28 земаља чланица је развила такав систем који омогућава најбољи систем заштите у складости са појединостима државама чланицама, кажу у европском пројекту „Јачање заштите потрошача у Србији“..

Антрфиле


Како тужба стиже до суда?


­  Да би покренуо поступак, тужилац мора да поднесе тужбу првостепеном суду опште надлежности, где се налази седиште трговца. Након тога, суд треба да процени да ли је тужба основана, да ли постоји сукоб интереса, да ли главни тужилац може адекватно да заступа колективну тужбу, објашнјава Пијерани.


По редоследу којим признаје тужбу, суд поставља услове за најприкладнији публицитет за правовремено прикупљање пријањања (још оштећених потрошача), у року од 4 месеца.Уколико потрошач жели да учествује у овој колективној тужби, он мора да се придружи подносећи своју документацију, наводећи елементе чињеница и права на којима се заснива његов захтев, наводи овај правни стручнјак у области заштите потрошача.

 


Аутор: Милица Живковић

« назад