Магазин

03. 03. 2014. Тужба за одбрану интереса свих потрошача

Мини интервју: Емил Алексиев, правни експерт ИПА Пројекта  "Јачање заштите потрошача" из Бугарске


Колико је важно да један добар закон о заштити потрошача садржи и одредбе које се односе на интересе веће групе потрошача чији су интереси, односно права угрожени или повређени и од чега зависи да ли се закон спроводи, говори Емил Алексијев, правни експерт ИПА пројекта „Јачање заштите потрошача у Србији“ из Бугарске

 

 

Који је  циљ колективних тужби?


Главни циљ колективних тужби је заштита интереса свих потрошача чија су права, односно интереси угрожени. Колективном тужбом се захтева да трговац престане са непоштеним послованјем, коришћенјем неправичних уговорних одредби и сличнпо. Поступак за судску и управну забрану нема „поправни ефекат“ већ му је циљ спречавање кршења потрошачких закона – у будућности.


Каква  је пракса у Бугарској?

Главне потешкоће везане за поступке за судске и управне забране су трошкови покретања поступка, посебно у другој држави чланици, сложеност и дуго трајање процедуре и ограничени делокруг судске и управне забране. То укључује и административне трошкове припремања тужбе, судске накнаде и хонораре адвоката. Уколико се поступак покреће у другој држави чланици, онда су ту и трошкови превођења.


По ком критеријуму се руководити пре покретања тужбе?


Критеријуми које извршни органи користе приликом одлучивања да ли да покрену поступак за судску и управну забрану или не је велики број жалби, број оштећених потрошача, износ штете коју су претрпели и директни или индиректни утицај на добробит и економску ситуациоју потрошача.

Колико времена је потребно да Закон о заштити потрошача профунционише како треба?


Потребно је време и институциони капацитет, време док се сви едукују како да примене нова правила и да се гарантује ефикасна примена закона. Овај период може да се разликује у различитим државама, али је потребно најмање 4-5 година како би се осигурало да ће закон бити адекватно примењен.


 

Аутор: Милица Живковић

« назад