Спровођење пројекта јачање заштите потрошача у Србији почело је 10. августа 2011. године и трајаће 30 месеци.

Реализација пројекта поверена је конзорцијуму који предводи грчка компанија European Profile S.A. заједно са компанијама IBF International Consulting (Белгија), ATC Consultants (Аустија), Austrian Association for Consumer's Information VKI (Аустрија) и Baines Babic.

У оквиру пројекта, низ активности у области заштите потрошача реализоваће се до краја фебруара 2014.
Главни корисник је Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација Републике Србије. У оквиру министарства, Одељење за заштиту потрошача у Сектору за трговину, услуге, цене и заштиту потрошача надлежно је за потрошачка питања.

Главни циљ пројекта је да се успостави сарадња са свим релевантним актерима у овој области, да се побољша заштита и промовисање права и интереса потрошача у Србији, у складу са законодавством ЕУ и најбољим праксама.