Пројектне активности

Визија пројекта је успостављање сарадње са свим заинтересованим странама. У оквиру пројекта биће спроведене следеће активности:

Компонента 1: Преглед постојећег законодавства у области заштите потрошача и припрема подзаконских аката и прописа

 • Рад на изради Националне стратегије за заштиту потрошача за период 2012-2017. године;
 • Преглед и оцена законодавства у области заштите потрошача у Србији;
 • Израда подзаконских аката и припрема закона у другим областима.


Компонента 2: Јачање капацитета релевантних институција како би се обезбедила доследна примена постојећег законодавства у области заштите потрошача

 • Оцена институционалног оквира и израда плана активности;
 • Процена потреба за обуком и израда плана за јачање капацитета;
 • Спровођење обука за владине и невладине институције и организације;
 • Студијске посете државама чланицама Европске уније;
 • Пружање непосредне подршке на радном месту;
 • Израда информационог система за информисање потрошача.


Компонента 3: Активности подизања свести о потрошачким питањима како би се унапредило знање и разумевање друштва о правима потрошача

 • Анкете јавног мњења;
 • Организација семинара о техникама подизања свести;
 • Догађаји усмерени на подизање свести;
 • Семинари за пословни сектор и правну заједницу;
 • Догађаји за новинаре;
 • Осмишљавање, израда и дистрибуција информативног материјала.

 

 

29. 04. 2014. ЗАВРШНА КОНФЕРЕНЦИЈА ПРОЈЕКТА

Поводом завршетка пројекта Јачање заштите потрошача у Србији, данас је у Београду одржана завршна конференција којој су присуствовали бројни представници владиног, невладиног и привредног сектора, а на којој су представљени резултати успешно реализованог пројекта.

детаљније »
19. 03. 2014. Вансудско решавање потрошачких спорова

У циљу што боље обуке стручкаја који се посредно или непосредно баве медијацијом у Србији, пројекат је организовао једнодневну обуку посвећену вештинама медијације под називом Вансудско решавање спорова.

детаљније »
10. 02. 2014. Друго национално истраживање о правима потрошача

Након првог истраживања спроведеног 2011., Пројекат је у  новембру 2013. спровео  још једно национално истраживање на тему свести потрошача о њиховим правима.
За разлику од 2011. када 25% грађана Србије није могло да наведе ниједно потрошачко право, ново истраживање показује да скоро сви грађани знају да права потрошача постоје, односно знају за бар једно потрошачко право.

детаљније »
06. 02. 2014. ТВ и радио спотови о потрошачким правима

ТВ и радио спотови које је реализовао Пројекат, баве се основним појмовима заштите потрошача као што су: потрошачки уговори, законска гаранција (саобразност са уговором) и комерцијална гаранција, потрошачка права у уговорима на даљину и уговорима закљученим ван пословних просторија.

детаљније »