Пројектне вести

18. 12. 2012. Пројекат тражи експерта за вансудско решавање потрошачких спорова у Србији

Пројекат тражи експерта у области вансудског решавања потрошачких спорова у Србији.

Експерт ће бити ангажован 15 радних дана у Београду, у периоду између фебруара и априла 2013. године.

Рок за подношење пријава је 21. децембар 2012. године.

детаљније »
18. 12. 2012. Пројекат тражи експерта за судско решавање потрошачких спорова у Европској унији

Пројекат тражи експерта у области судског решавања потрошачких спорова у Европској унији.

Експерт ће бити ангажован 15 радних дана у Београду, у периоду између фебруара и краја априла 2013. године.

Рок за подношење пријава је 21. децембар 2012. године.

детаљније »
18. 12. 2012. Пројекат тражи експерта за судско решавање потрошачких спорова у српском законодавству

Пројекат тражи експерта у области судског решавања потрошачких спорова у српском законодавству.

Експерт ће бити ангажован 15 радних дана у Београду, у периоду између фебруара и краја априла 2013. године.

Рок за подношење пријава је 21. децембар 2012. године.

детаљније »
17. 12. 2012. Пројекат тражи експерта за одрживу потрошњу

Пројекат тражи једног експерта у области одрживе потрошње.

Експерт ће бити ангажован 20 радних дана у Београду, у периоду између фебруара и краја маја 2013. године.

Рок за подношење пријава је 28. децембар 2012. године.
 

детаљније »
17. 12. 2012. Пројекат тражи експерта за тржишни надзор у области заштите потрошача

Експерт ће бити ангажован 5 радних дана (3 дана за припрему, 2 дана за спровођење обуке) у Београду.

Оквирни датум реализације обуке: период између 28. јануара и 1. фебурара 2013. године.

Рок за подношење пријава је 28. децембар 2012. године.
 

детаљније »
26. 11. 2012. Заштита потрошача у услугама од општег економског интереса

У склопу пројектних активности, правни експерти на пројекту заједно са Робином Симсоном, стручњаком у области услуга од општег економског интереса, су у фебруару 2012. доставили надлежном министрству и другим заинтересованим странама коначан предлог текста за дискусију „Заштита потрошача, укључујући угрожене потрошаче, у области услуга од општег економског интереса“.

детаљније »
21. 11. 2012. Приоритети Пројекта у вези са изменама и допунама Закона о заштити потрошача

Једна од активности Пројекта у актуелном пројектном периоду јесте припрема списка с изменама и допунама Закона о заштити потрошача које се сматрају приоритетним међу изменама и допунама које је Пројекат предложио у свеобухватном извештају достављеном надлежном министарству 25. септембра 2012. године.

детаљније »
14. 11. 2012. Завршена радна посета Пољској

Једанаест учесника - представника Министарства спољне и унутрашње трговине и телекомуникација, као и руководиоци три регионална саветовалишта потрошача, у пратњи главног експерта за заштиту потрошача на ИПА пројекту – учествовало је у радној посети Пољској која је одржана од 5 – 9. новембра 2012. године.

детаљније »
08. 11. 2012. Стратегија заштите потрошача за период 2013 – 2018.

ИПА Пројекат доприноси континуираном процесу израде Стратегије заштите потрошача. Очекује се да ће нацрт Стратегије бити достављен Националном савету за заштиту потрошача почетком фебруара 2013.  

 

 

детаљније »
08. 11. 2012. Пројекат предао Листу предложених измена и допуна Закона о заштити потрошача

Крајем септембра 2012. године, експертски тим ИПА пројекта предао је надлежном Министарству Листу предложених амандмана на Закон о заштити потрошача од 2010. године. Овај докуменат је одобрен на последњем састанку Управног одбора Пројекта одржаном 25. октобра 2012. Ревизија Листе је урађена 28. фебруара, 2013. године.

 

детаљније »