Пројектне вести

19. 11. 2013. ЕЦЦ-нет објавила извештај о ознакама поверења

Европска мрежа центара за заштиту потрошача (ECC-Net) недавно је објавила извештај Да ли могу да верујем ознакама поверења? Извештај се бави програмима за издавање ознака поверења за интернет сајтове и начинима на који ове ознаке гарантују да њихови чланови поштују принципе добре пословне праксе, безбедност и приватност својих корисника.

Извештај је заснован на интернет истраживању које је обухватило 573 потрошача из 19 земаља Европске уније, које је потврдило да потрошачи цене ознаке поверења, али да немају довољно знања о карактеристикама и веродостојности ових ознака. Европска мрежа је, из потрошачког угла, анализирала карактеристике 54 програма за издавање ознака поверења  који се тренутно примењују у Европској унији. Резултати показују да се опсег ових програма знатно разликује од земље до земље, па чак и у истој држави. Из овог разлога, Европска мрежа препоручује да компаније овлашћене за издавање ознака поверења развију кодекс добре пословне праксе који ће важити на територији целе Европе и да обавештавају потрошаче о програмима за издавање ових ознака.

Више о овој теми  на:

« назад