Резултати пројекта

2014. година

Друго национално истраживање о правима потрошача

Завршни извештај истраживања 2013

Упоредни извештај истраживања 2011 - 2013

Преглед резултата два истраживања

Семинар Трговци и потрошачи:

Трговци и потрошачи - Гражина Рокицка, Андреа Гаљарди

Трговци и потрошачи - Ана Бегенишић, Гражина Рокицка

Закон о заштити потрошача - Матеја Ђуровић

Начин на који трговци могу да избегну непоштено пословање - Андреа Гаљарди

 

2013. година

Информисање и активно ангажовање потрошача - Граца Кабрал

Радионица Јачање мрежа удружења потрошача:

Цивилно друштво у ЕУ - Кристијана Вајдел

Јачање мрежа удружења потрошача - Граца Кабрал

Семинар Непоштене пословне праксе:

Непоштена пословна пракса у европском и српском праву - Матеја Ђуровић

Непоштене пословне праксе - др Кристине Рифа

Непоштене пословне праксе и перспектива удружења потрошача у Италији - Андреа Гаљарди

Научни скуп Изучавање права заштите потрошача

Публикација Јачање заштите потрошача у Србији

Семинар Заштита колективних интереса потрошача:

Заштита колективних интереса потрошача-основе_Бургоањи

Директива Савета о судским и управним забранама_Алексиев

Искуство квалификованих субјеката у покретању поступака за судске и управне забране_Алексиев

Правна заштита колективних интереса потрошача_Бабовић

Поступак за заштиту колективних интереса потрошача_Ђуровић

Улога управе у заштити колективних интереса потрошача_Јованић

Стандарди и најбоља пракса извештавања о темама из области заштите потрошача

У сусрет новом Закону о заштити потрошача

Управљање пројектима

Могућности за добијање пројеката

Центар за заштиту и едукацију корисника финансијских услуга

Медијација у потрошачким споровима

Да спор постане договор

Арбитража и заштита потрошача: предности и мане

Алтернативни начини решавања потрошачких спорова и њухова класификација

Зашто Регистар жалби потрошача

Листа предложених амандмана на Закон о заштити потрошача

Предлози за измене и допуне одредби ЗЗП - Уговор о продаји робе и пратеће гаранције

Примена директиве 1999/44/ЕУ у Закону о заштити потрошача

Санкције у случају повреде одредби чл. 51-58 Закона о заштити потрошача

Тржишни надзор у области заштите потрошача - улога органа управе и судова

Локална самоуправа и заштита потрошача

 

2012. година

Листа подзаконских аката за спровођење Закона о заштити потрошача

Заштита потрошача, укључујући угрожене потрошаче, у области услуга од општег економског интереса

Истраживање о нивоу свести о заштити потрошача и ЗЗП у Србији