Стејкхолдери

Асоцијација потрошача Србије

Назив: Асоцијација потрошача Србије
Седиште: Змај Јовина 26, Нови Сад
Број телефона: 021/447-488
Е-mail адреса: apos@apos.org.rs
Интернет презентација: www.apos.org.rs
Одговорно лице: Едина Попов