Стејкхолдери

Центар потрошача Горњи Милановац

Назив: Центар потрошача Горњи Милановац
Седиште: Ивице 5, Горњи Милановац
Број телефона: 060/028-8236
Е-mail адреса: vikiobradovic@hotmail.com
Интернет презентација: www.ceps.rs
Одговорно лице: Виолета Обрадовић