Стејкхолдери

Центар потрошача Опово

Назив: Центар потрошача Опово
Седиште: Максима Горког 42а, Опово 
Број телефона: 063/839-5855
Е-mail адреса: boleviskup@gmail.com
Интернет презентација: www.ceps.rs
Одговорно лице: Далибор Вискуп