Стејкхолдери

Центар потрошача Панчево

Назив: Центар потрошача Панчево
Седиште: Стевана Шупњикца 147/21, Панчево 
Број телефона: 063/873-0136
Е-mail адреса: marijavida@ceps.rs
Интернет презентација: www.ceps.rs
Одговорно лице: Марија Вида