Стејкхолдери

Центар потрошача Србије

Назив: Центар потрошача Србије
Седиште: Карађорђева 6/81, Земун (Београд)
Број телефона: 011/312-0444
Е-mail адреса: office@ceps.rs
Интернет презентација: www.ceps.rs
Одговорно лице: Вера Вида