Стејкхолдери

Центар потрошача Земун

Назив: Центар потрошача Земун
Седиште: Мирослава Тирша 13, Земун
Број телефона: 064/254-9380
Е-mail адреса: pedja.stojanovic@ceps.rs
Интернет презентација: www.ceps.rs
Одговорно лице: Предраг Стојановић