Стејкхолдери

Центар за едукацију и заштиту потрошача Алибунар

Назив: Центар за едукацију и заштиту потрошача Алибунар
Седиште: Банатска бб, Алибунар
Број телефона: 063/143-3593
Е-mail адреса: office@ceps.rs
Интернет презентација: www.ceps.rs
Одговорно лице: Маријана Бугарин