Стејкхолдери

Центар за едукацију и заштиту потрошача Ковачица

Назив: Центар за едукацију и заштиту потрошача Ковачица 
Седиште: Чапловичова 13, Ковачица
Број телефона: 063/102-0628
Е-mail адреса: dosa@kovacica.org
Интернет презентација: www.ceps.rs
Одговорно лице: Ференц Доша