Стејкхолдери

Центар за едукацију и заштиту потрошача Рума

Назив: Центар за едукацију и заштиту потрошача Рума
Седиште: ЈНА 135, Рума
Број телефона: 064/242-5353
Е-mail адреса: darklic@kti.rs
Интернет презентација: www.ruma.ceps.rs
Одговорно лице: Дарко Кличковић