Стејкхолдери

Центар за едукацију и заштиту потрошача Сремска Митровица

Назив: Центар за едукацију и заштиту потрошача Сремска Митровица
Седиште: Савска 7, Сремска Митровица
Број телефона: 064/566-6972
Е-mail адреса: bilja.ubiparip@gmail.com
Интернет презентација: www.ceps.rs
Одговорно лице: Биљана Убипарип