Стејкхолдери

Центар за нову политику

Назив: Центар за нову политику
Седиште: Крунска 15/2, Београд
Број телефона: 011/303-5392
Е-mail адреса: office@cnp.rs
Интернет презентација: www.cnp.rs
Одговорно лице: Владимир Тодорић