Стејкхолдери

Центар за заштиту потрошача Сента

Назив: Центар за заштиту потрошача Сента
Седиште: Арпадова 92ц, Сента
Број телефона: 064/965-7339
Е-mail адреса: centarzazastitu@sabotronic.co.rs
Интернет презентација: www.senta.ceps.rs
Одговорно лице: Иштван Кираљ