Стејкхолдери

Центар за заштиту потрошача „ФОРУМ“

Назив: Центар за заштиту потрошача „ФОРУМ“
Седиште: Генерала Боже Јанковића 9/III,Ниш
Број телефона: 018/525-040
Е-mail адреса: forumnis@open.telekom.rs
Интернет презентација: www.forum-nis.org.rs
Одговорно лице: мр Јован Јовановић