Стејкхолдери

Градска организација потрошача Лесковац

Назив: Градска организација потрошача Лесковац
Седиште: Војводе Мишића 22, Лесковац
Број телефона: 063/858-0205
Е-mail адреса: aktivnipotrosaci@gmail.com
Интернет презентација: www.aktivnipotrosaci.info
Одговорно лице: Марија Марковић