Стејкхолдери

Градска организација потрошача Ниш

Назив: Градска организација потрошача Србије
Седиште: ТПЦ Калча, ламела А, локал 11/2, Ниш
Број телефона: 018/257-158
Е-mail адреса: gopnis@open.telekom.rs
Интернет презентација: www.nops.org.rs
Одговорно лице: проф. др Љиљана Станковић