Стејкхолдери

Национална организација потрошача Србије

Назив: Национална организација потрошача Србије
Седиште: Раваничка 11, Нови Сад
Број телефона: 021/631-3600, 021/452-077
Е-mail адреса: gpapovic@nops.org.rs
Интернет презентација: www.nops.org.rs
Одговорно лице: Горан Паповић