Стејкхолдери

Општинска организација потрошача Власотинце

Назив: Општинска организација потрошача Власотинце
Седиште: Трг ослобођења 7/а, Власотинце
Број телефона: 016/875-132
Е-mail адреса: oop.vlasotince@gmail.com
Интернет презентација: www.nops.org.rs
Одговорно лице: Новица Јовановић