Стејкхолдери

Организација потрошача Храм

Назив: Организација потрошача Храм
Седиште: Крушедолска 1Б, Београд 
Број телефона: 060/415-5100
Е-mail адреса: op.hram.bg.rs@gmail.com
Одговорно лице: Наталија Вранешевић