Стејкхолдери

Организација потрошача Крагујевца

Назив: Организација потрошача Крагујевца
Седиште: Симе Тепића 23, Крагујевац
Е-mail адреса: opk@nops.org.rs
Интернет презентација: www.nops.org.rs
Одговорно лице: Зоран Николић