Стејкхолдери

Организација потрошача Крушевац

Назив: Организација потрошача Крушевац
Седиште: Расинска 27, Крушевац
Е-mail адреса: opks@nops.org.rs
Интернет презентација: www.nops.org.rs
Одговорно лице: Оливера Веселиновић