Стејкхолдери

Организација потрошача Србије

Назив: Организација потрошача Србије
Седиште: Mаксима Горког 5, Јагодина
Број телефона: 035/241-516
Е-mail адреса: office@japotrosac.org.rs;
regionalnicentar@japotrosac.org.rs
Интернет презентација: www.japotrosac.org.rs
Одговорно лице: Љубиша Андрејић