Стејкхолдери

Организација потрошача Топола-Опленац

Назив: Организација потрошача Топола-Опленац
Седиште: Душана Радовића 1/11, Топола
Број телефона: 064/650-1597
Е-mail адреса: optosrb@gmail.com
Интернет презентација: www.japotrosac.org.rs
Одговорно лице: Никола Марић