Стејкхолдери

Организација потрошача Ваљева

Назив: Организација потрошача Ваљева
Седиште: Насеље Ослободиоци Ваљева 24, Ваљево
Број телефона: 063/893-9482
Е-mail адреса: potrosaciva@yahoo.com 
Интернет презентација: www.nops.org.rs
Одговорно лице: Слободан Петронић