Стејкхолдери

Покрет потрошача Војводине

Назив: Покрет потрошача Војводине
Седиште: Алберта Томе 2А, Нови Сад
Број телефона: 021/522-229
Е-mail адреса: pokretpotrosaca@open.telekom.rs
Одговорно лице: Радојка Николић