Стејкхолдери

Удружење потрошача Кикинде

Назив: Удружење потрошача Кикинде
Седиште: Микронасеље Блок Б, Ламела 2/12, Кикинда
Број телефона: 0230/405-000
Е-mail адреса: upok.org@gmail.com
Интернет презентација: www.upok.org.rs
Одговорно лице: Александар Кораћ