Стејкхолдери

Удружење за заштиту потрошача Војводине

Назив: Удружење за заштиту потрошача Војводине
Седиште: Раваничка 11, Нови Сад
Број телефона: 021/631-3600, 021/631-4600
Е-mail адреса: info@potrosac.info
Интернет презентација: www.potrosac.info
Одговорно лице: Горан Паповић