Вести о законодавству и политици

11. 03. 2013. Безбеднији производи и једнаке шансе на унутрашњем тржишту ЕУ

Европска комисија је недавно предложила нова правила за побољшање производа широке потрошње који су у промету на јединственом тржишту.

Два нова прописа која су предложена замениће неколико директива и повећати тржишни надзор непрехрамбених производа, укључујући производе увезене из земаља трећег света. То ће допринети и јачању заштите потрошача и стварању једнаких услова пословања. Небезбедни производи не би требало да доспевају до потрошача и других корисника, па ће боље откривање и праћење оваквих производа представљати главни напредак који ће омогућити да небезбедни производи буду брзо уклоњени с тржишта. Након што Европски парламент и Савет усвоје нова правила, тела за тржишни надзор у државама чланицама почеће с њиховом применом, што ће допринети побољшању сарадње и унапређењу механизама за спровођење контроле.

Више информација је доступно овде.

 

« назад