Вести о законодавству и политици

28. 01. 2013. Пројекат организовао семинар Новине у правним тековинама ЕУ у области заштите потрошача

Процес приступања Европској унији подразумева да Србија усклади своје законодавство са законодавством Европске уније. То значи да правну регулативу у области заштите потрошача у Србији такође треба изменити, како би се постигла потпуна усаглашеност и остварио онај ниво заштите коју имају потрошачи у земљама ЕУ. Зато је пројекат организовао семинар “Новине у правним тековинама ЕУ у области заштите потрошача”, како би пружио преглед новина у европском законодавству у овој области, услед којих ће бити неопходно да и законодавац у Србији предузме одређене мере.

Овом приликом, представљене су новине у правним тековинама ЕУ у области заштите потрошача, од 2010.године, а посебно оне које имају непосредан утицај на процес развоја заштите потрошача у Србији. Представљене су и припреме Националне стратегије заштите потрошача за 2013 - 2018, затим могуће измене и допуне Закона о заштити потрошача, као  и принципи на којима се заснивају јавне политике заштите потрошача у ЕУ.
Новине се углавном односе на уговоре на даљину, укључујући уговоре склопљене преко интернета, затим заштиту угрожених потрошача, као и на вансудско решавање потрошаких спорова, права путника у уговорима о путовању, али и на право тржишне инспекције и удружења потрошача да захтевају прекид праксе која је супротна интересима потрошача.
Семинар је намењен представницима државне управе, регулаторних тела, члановима Националног савета за заштиту потрошача, као и правној и академској заједници. Активна дискусија учесника семинара није изостала. Изнети закључци и предлози веома су корисни и свакако ће допринети даљем унапређењу усклађивања европског законодавства са овадшњим законодавством у области заштите потрошача.

Семинар је одржан 24. јануара 2013, у Београду, у просторијама хотела Парк.

Фотографије са семинара можете погледати у галерији. 

« назад