Вести о законодавству и политици

09. 01. 2013. Решавање спорова алтернативним путем и путем Интернета ускоро постаје стварност за европске потрошаче

Комесар за здравље и политику заштите потрошача, Тонио Борг, недавно је подржао гласање Одбора за унутрашњу трговину и потрошаче у вези са алтернативним решавањем спорова и решавањем спорова путем Интернета. На тај начин је потврђен споразум који је постигнут између Европског парламента и Савета у вези с два предлога које је Европска комисија дала 2011. године. Државе чланице ће почети да примењују прописе у области алтернативног решавања спорова и решавања спорова путем Интернета након њиховог коначног усвајања у Парламенту у другом тромесечју 2013. године.

Прописи у области алтернативног решавања спорова обезбедиће да се спорови око уговора између трговаца и потрошача решавају ван судова преко одговарајућих тела за алтернативно решавање спорова. Ова тела ће функционисати у свим државама чланицама и у свим секторима, осим у сектору здравства и високог образовања.
Уредба о решавању спорова путем Интернета успоставиће Интернет  платформу на нивоу ЕУ за решавање спорова између потрошача и трговаца који су настали у трансакцијама обављеним путем Интернета. Ова платформа ће повезати сва национална тела за алтернативно решавање спорова и биће доступна на свим званичним језицима ЕУ. Трговци ће бити дужни да потрошачима обезбеде адекватне информације о механизмима за решавање спорова алтернативним путем и путем Интернета.
Тонио Борг је изјавио да поменути „прописи представљају победу за потрошаче и прекретницу у функционисању јединственог тржишта. На тај начин ће се повећати поверење у јединствено тржиште код потрошача и трговаца који ће моћи да међусобне спорове решавају на једноставан начин уз мале трошкове, независно од тога да ли су производ купили у свом граду или у иностранству, у радњи или путем Интернета.“ Борг се захвалио Одбору за унутрашње тржиште и потрошаче и, посебно, известиоцима задуженим за ова два предлога због њихове одлучности у постизању уравнотеженог и брзог договора. Борг се такође захвалио државама чланицама и Кипарском председништву за њихов интезиван рад и посвећеност у вези са овим питањем.

Више информација о алтернативном решавању спорова доступно овде и MEMO/12/994.

« назад