Вести о законодавству и политици

23. 01. 2013. Суд правде: путници којима је каснио лет имају право на надокнаду

Суд правде Европске уније у Луксембургу потврдио је 23. октобра ранију пресуду да путници којима је каснио авионски лет имају право на накнаду. Путници који су стигли на крајњу дестинацију три сата касније него што је предвиђено распоредом, могу да затраже надокнаду од авиокомпаније од 250 до 600 евра, осим ако кашњење није изазвано ванредним околностима.

Суд сматра да су путници којима касни авион претрпели исту штету као и они којима је лет отказан у последњем тренутку: изгубљено време. Права домаћих путника регулисана су документом Права путника у ваздушном саобраћају Директората цивилног ваздухопловства Србије.

Под кашњењем лета се у регуалтиви ЕУ подразумева померање лета до 1.500 км за два сата, за три или више сати ако је реч о лету од 1.500 до 3.500 км, или ако је реч о кашњењу од четири сата за све врсте летова.

За кашњење летова до 1.500 км, путници имају право на надокнаду од 250 евра. У случају да лет касни дуже од тога, следује им 400 евра, док за кашњења дужа од четири сата путници имају право на надокнаду од 600 евра.
У пресуди од 23. октобра суд је потврдио своје тумачење закона ЕУ у пресуди "Штургеон и остали". Суд сматра да путници којима касни лет имају право на исти третман као и они којима је отказан у последњем моменту јер су и једни други претрпели исту штету – изгубљено време. У образложењу пресуде такође стоји да је обавеза авиокомпанија да надокнаде штету путницима због кашњења лета, у складу са принципом правне сигурности што значи да и путници и компаније морају знати каква су им права и обавезе. Као још један аргумент, Суд је навео да се пресуда не односи на свако кашњење, већ само на дуга одлагања летова.
Суд је такође разматрао промедбу компанија да се пресуда суда у случају "Штурген и остали" не може односити на захтеве за надокнадом штете који су поднети пре него што је суд донео пресуду, али је суд одбацио те захтеве.

Суд правде реагује на захтев локаних судова чланица, али не одлучује о самом спору. На локалним судовима је да донесу пресуду у складу са одлуком Врховног суда, а важиће и за све будуће сличне случајеве.

(Извор: Еурацтив)

« назад