Вести

Дувански производи

Нова директива дуванских производа замениће досадашњу директиву (из 2010/37/EK), кoja ћe прописати правила која ће регулисати производњу, презентацију и продају дувана и сродних производа.

Нова директива посебно наглашава следеће ставке :


• забрањује цигарете и мотање сопственог дувана са карактеристичним укусима.


• захтева од дуванских индустрија да предају детаљне извештаје државама чланица о састојцима које се користе у дуванским производима , што посебно важи за цигарете и дуван за самостално мотање цигара,


• захтева да се појачају здравствена упозорења паковањима дувана и сродних производа . Комбинована слика и текст која представљају  здравствена упозорења морјуа да покрију  65% предње и задње стране паклице цигарета  и дуванских пакета за самостално мотање цигарета,


• поставља минималне димензије за упозорења и елиминише мале пакете за одређене дуванске производе,


• забрањује све промотивне и збуњујуће елементе на дуванске производе,


• уводи широм ЕУ праћење и трагање за борбу против нелегалне трговине дуванским производима,


• омогућава државама чланицама да забране интернет продаја дуванских производа и сродних,


• поставља безбедност и услове квалитета за потрошачке електронске цигарете,


• обавезује произвођаче да обавести  о новим  дуванским производима пре пласирања истих на тржиште ЕУ.

 

За опширнији текст посетите:

http://ec.europa.eu/health/tobacco/products/index_en.htm

« назад