Вести

Комисија Европске уније припремила документацију о примени Директиве о непоштеној пословној пракси

Комисија Европске уније припремила је саопштење и извештај о Директиви 2005/29/ЕЗ о непоштеној пословној пракси које је 14. марта 2013. послала парламенту, Савету Европске уније као и Европском економском и социјалном комитету.

Директива о непоштеној пословној пракси је усвојена 11. маја 2005. године, а њен циљ је био да помогне потрошачима на територији Унутрашњег тржишта Европске уније, тако што би уклонила регулаторне баријере, проистекле из разлика у законима држава чланица, које су обесхрабривале продавце у продаји, а купце у куповини артикала/услуга на територији Европске уније. Директива о непоштеној пословној пракси доприноси успостављању транспарентности тржишта и спречава нелојалну конкуренцију на територији Европске уније. Све државе чланице су правила ове директиве имплементирале у своја национална законодавства.
Саопштење садржи основне закључке о резултатима из почетног периода примене Директиве о непоштеној пословној пракси, у складу са чланом 18, и наводи које мере су неопходне да би се повећала делотворност Директиве о заштити потрошача и интеграцији Јединственог тржишта.

Заједно са саопштењем, објављен је и детаљан извештај о примени Директиве у државама чланицама. Извештај садржи прве оцене о успеху примене директиве у државама чланицама и процене постигнутих резултата. Извештај представља једну од главних иницијатива насталих у потреби за праћењем имплементације европског плана за заштиту потрошача.

Извештај (на енглеском језику) је доступан овде.
Саопштење на енглеском језику доступни су овде.
 

« назад