Вести

Општинска организација потрошача Власотинце организовала трибину о финансијским услугама

Општинска организација потрошача Власотинце организовала трибину о финансијским услугама
Група за едукацију корисника финансијских услуга нишке филијале Народне банке Србије и Општинска организација потрошача Власотинца организовале су 15. јуна трибину и предавање о финансијским производима и услугама за грађане, предузетнике, мала и средња предузећа, удружења и савезе.

О добровољним пензијским фондовима и правима на приватне пензије говорила је Љиљана Видојковић. Миодраг Илић говорио је о кредитном задуживању, а Зорица Пешић о платним картицама.
Циљ групе за едукацију корисника финансијских услуга при Народној банци Србије је да се бави едукацијом и превентивним информисањем лица која користе различите финансијске услуге – истакао је Никола Драгојловић, саветник у Центру за заштиту и едукацију корисника финансијских услуга. По његовим речима грaђани се често задужују и када то није нужно. Приликом задуживања веома је важно да будући корисници услуга ускладе своје потребе и могућности и правилно сагледају однос прихода и трошкова у дужем временском периоду. Приликом задуживања важно је водити рачуна о валути којом се корисници услуга
задужују, затим о номиналној и ефективној каматној стопи, о обавези закључивања уговора о споредним услугама, о укупном износу камате, о износу, броју и периоду доспећа рата, као и о другим трошковима, надокнадама и средствима обезбеђивања, додао је Никола Драгојловић.

По речима Љиљане Видојковић уплате у добровољни пензијски фонд су потребне јер постоји дефицит у буџету за финансирање пензија, очекује се његово смањење као и продужавање радног стажа. Добровољни пензијски фонд је врста инвестиционог фонда који служи за прикупљање добровољних пензијских доприноса и њихово инвестирање ради обезбеђивања приватних пензија. Његова улога је да путем инвестирања, прикупљени добровољни пензијски доприноси очувају своју вредност, односно да се она увећа, а самим тим да се увећа и износ пензије. Средства у овом фонду су под контролом Народне банке Србије.

Платне картице су финансијски производ који се најчешће користи, доминантни су вид плаћања и неизбежне су у свакодневном животу. Приликом избора платне картице потребно је да се лице распита о условима коришћења, о висини камате, условима за издавање нове картице и њеној безбедности , истакла је Зорица Пешић – Крстић. По њеним речима камате за дозвољени и недозвољени минус су најнеповољнији облик кредитирања грађана. Камате на готовинским картицама износе од 14 до 28 процената, на кредитним картицама од 19 до 35 процената, за дозвољени минус од 20 до 40 процената, а за недозвољени минус од 25 до 98 процената.
 

« назад