Вести

Потрошачи у ЕУ: решавање прекограничних спорова мале вредности без проблема

Потрага за распродајама у другим земљама је један од начина на који потрошачи остварују “најбољу куповину” на унутрашњем тржишту ЕУ. Куповина путем интернета такође доприноси већој доступности оваквих распродаја. Међутим, понекад настају проблеми, нпр. у вези са купљеном робом или испоруком робе. Да би се избегле компликоване, скупе и дуготрајне законске процедуре, Европска унија спроводи активности усмерене на остваривање лакшег приступа правди за европске потрошаче чиме се омогућава да потрошачи ефикасно остварују своја права.

Поступак за решавање спорова мале вредности на нивоу ЕУ представља један од начина за решавање прекограничних спорова у случајевима где вредност спора не прелази 2000 евра. Међутим, нови извештај Мреже европских центара за заштиту потрошача (ЕЦЦ-Нет) који је данас објављен, показује да се овај једноставни поступак, који је доступан од 1. јануара 2009. године, често недовољно користи. Главни узрок томе је недостатак свести судија о постојању овог механизма, чиме Европска комисија намерава да се одлучно позабави.

За више информација:

 

« назад